Milieu Insight Pte. Ltd. และบริษัทในเครือทั่วโลก (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เรา” “พวกเรา” หรือ “milieu”) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะปกป้อง และเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดถึงระเบียบวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยการใช้งานแบบสอบถามของ milieu ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มใดๆ ก็ตามของคุณ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ซึ่งกระทำด้วยความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ ในบางครั้งอาจมีการเข้าถึงเพื่อดำเนินการ

 1. 1. เราเก็บข้อมูลใดบ้างของคุณ

 1. 1.1. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (“ข้อมูลของคุณ”)
 1. 1.1.1. ข้อมูลที่คุณระบุเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของ milieu (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “กลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของ milieu”) ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของคุณ รหัสไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

 1. 1.1.2. ข้อมูลที่คุณกรอกผ่านทางออนไลน์ เมื่อคุณใช้งานแพลตฟอร์มของเรา อาจรวมถึงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ และการใช้สินค้าหรือบริการ

 1. 1.1.3. ข้อมูลจะถูกรวบรวม เมื่อคุณเข้าถึงเนื้อหาในสังคมออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา

 1. 1.1.4. การติดต่อใดๆก็ตามที่คุณส่งถึงเรา

 1. 1.1.5. ข้อมูลที่คุณโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา

 1. 1.1.6. รายละเอียดการเข้าชมแพลตฟอร์มต่างๆของเรา (ซึ่งอาจรวมถึงบริการอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา) และทรัพยากรที่คุณเข้าถึง (ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลการสื่อสาร เป็นต้น)

 1. 1.1.7. รายละเอียดการทำธุรกรรม หรือรายการคำสั่งซื้อที่คุณดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน milieu Surveys และ

 1. 1.1.8. ข้อมูลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่คุณเป็นผู้ชนะได้รับรางวัล หรือได้สิทธิ์เพื่อรับรางวัลจากทางเรา)

 1. 1.2. เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของคุณซึ่งอาจจะเป็นความลับ และเราจะป้องกันข้อมูลความลับของคุณตามขั้นตอนมาตรฐานปกติของเรา (โปรดอ่านในหัวข้อที่ 7 “เรารักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอย่างไร”) และข้อกำหนดทางกฎหมาย

 1. 1.3. เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลของคุณตาม Singapore Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”) และ the ICC/ESOMAR International Code

 1. 2. เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

 1. 2.1. milieu เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านตลาดผู้บริโภค ความคิดเห็น และการวิจัยทางสังคม ดังนั้นเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูล และการนำไปประมวลผล เราจะใช้ข้อมูลของคุณในวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้
 1. 2.1.1. เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา (โปรดอ่านในหัวข้อที่ 6 “เราใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับใคร”)
 2. 2.1.2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย และเพื่อเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย และการวิเคราะห์ทั่วไป
 3. 2.1.3. เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าเนื้อหาในแพลตฟอร์มของเรา จะสามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 4. 2.1.4. เพื่อจัดการและรับมือกับข้อร้องเรียน ข้อสงสัย หรือปัญหาทางเทคนิคใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ
 5. 2.1.5. เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเรา เช่น การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการระบบ ประเมินการใช้งานและประสิทธิภาพแพลตฟอร์มของเรา เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงบริการ และมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
 6. 2.1.6. เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มของเรา หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ
 7. 2.1.7. เพื่อให้ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่คุณร้องขอจากเรา หรือเรารู้สึกว่าคุณอาจสนใจ
 8. 2.1.8. เพื่อให้คุณทราบถึงผลการวิจัยของ milieu
 9. 2.1.9. เพื่อสร้างรายงานสำหรับประโยชน์ทางด้านการตลาดในอนาคต
 10. 2.1.10. เพื่อส่งคำเชิญให้คุณมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มของเรา รวมทั้งอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านั้น
 11. 2.1.11. เพื่อแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่คุณเป็นผู้ชนะได้รับรางวัล (ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของเราด้วย) และ
 12. 2.1.12. เพื่อให้เราสามารถมอบรางวัล การชำระเงิน หรือผลตอบแทนให้แก่คุณได้
 1. 2.2. เราอาจเก็บข้อมูลอุปกรณ์ของคุณที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอีเมลของคุณ หมายเลข IP ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเบราว์เซอร์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขของอุปกรณ์ โดยข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการค้นหา และการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ ซึ่งไม่มีการระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 2. 2.3. เราอาจใช้ข้อมูลที่มีเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้คุณได้เห็นทั้งภายใน และภายนอกแพลตฟอร์มของเรา เพื่อวัดประสิทธิผล และการเข้าถึงโฆษณาและบริการ ซึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล เช่น หมายเลข IP หมายเลขอุปกรณ์ ประเภทและรุ่นของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ อาจถูกนำไปใช้โดยพาร์ทเนอร์ของเรา เช่น นักการตลาดออนไลน์ นักโฆษณา เป็นต้น เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อความทางด้านการตลาด หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หรือเฉพาะเจาะจงของเนื้อหาให้กับผู้ใช้ออนไลน์
 3. 2.4. เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผย และจะยุติการเก็บข้อมูลของคุณ เมื่อไม่มีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจหรือด้านกฎหมายแล้ว เราจะไม่นำข้อมูลของคุณไปใช้นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. 3. คุกกี้

 1. 3.1. เราอาจใช้ ”คุกกี้” เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ หรือติดตามการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา โดยเฉพาะเว็บไซต์ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานคุกกี้ของเรา
 2. 3.2. คุกกี้ คือ ไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กจำนวนมาก เพื่อส่งกลับไปยังเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ และจะถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์ที่เป็นต้นทางในแต่ละครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกกำหนดค่าไว้
 3. 3.3. คุ้กกี้เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างสูง และสามารถประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เราใช้คุกกี้หลากหลายประเภท (ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเรา หรือส่วนที่เราอนุญาตให้บริการอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์) เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
 4. 3.4. ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราติดตามการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์มด้วยคุ้กกี้ คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณได้
 5. 3.5. ในอนาคตเราอาจมีการนำเครื่องมือสำหรับติดตามแบบเดียวกันกับคุ้กกี้ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของคุณ เราจะหาวิธีดำเนินการเพื่อให้ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างเร่งด่วนก่อนเริ่มทำการติดตาม

 1. 4. การติดต่อ

 1. 4.1. การเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของ milieu ถือว่าคุณยินยอมให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณได้ ผ่านการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อความ SMS หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อง

 1. 5. เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังที่ใด

 1. 5.1. ข้อมูลของคุณอาจถูกเข้าถึง และประมวลผลโดยทีมงานของ milieu ผู้ให้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศของเราทั่วโลก รวมถึงประเทศสิงคโปร์
 2. 5.2. เราจะทำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศสิงคโปร์ ประเทศใดๆ ที่เป็นผู้รับจะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการป้องกันเทียบเท่ากับ PDPA และโปรดอย่าส่งข้อมูลของคุณ ถ้าคุณไม่ยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลออกนอกประเทศสิงคโปร์ (หรือประเทศของคุณ) สำหรับข้อมูลที่คุณได้ส่งให้เราแล้ว ถือว่าคุณยินยอมให้เราสามารถถ่ายโอน และเก็บข้อมูลสำหรับพนักงานออฟฟิศของเราทั่วโลก ในกรณีที่คุณไม่ยินยอม โปรดยุติการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา

 1. 6. เราใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับใคร

 1. 6.1. เราอาจใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับทีมงานของ milieu ผู้ให้บริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการรายงานภายใน
 2. 6.2. เราอาจใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับหน่วยงานอื่น
 1. 6.2.1. เช่น หน่วยงานที่ให้บริการตามคำร้องขอ ซึ่งอาจรวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา
 2. 6.2.2. สำหรับผู้ที่ให้บริการแก่เรา จะได้รับประโยชน์จากบริการของเราด้วย
 1. 6.2.2.1. ข้อมูลของคุณจะถูกสรุปเป็นข้อมูลทางสถิติ และจะไม่ถูกนำมาใช้ หรือสามารถยืนยันตัวตนของแต่ละบุคคลได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีระบบ เพื่อไม่ให้คุณถูกยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลของคุณ แต่เราไม่สามารถทราบถึงข้อมูลที่ลูกค้าของเรามีอยู่ ซึ่งลูกค้าอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ กับข้อมูลที่เราให้บริการ จนอาจนำไปสู่การยืนยันตัวตนของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น
 2. 6.2.2.2. ถ้าคุณให้ชื่อบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์แก่เรา เราอาจเผยแพร่ข้อความของคุณ หรือข้อความของบัญชีผู้ใช้ที่คุณติดตามให้กับบุคคลอื่นๆ และหากเราไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของคุณ อาจเป็นไปได้ว่า (ก) ข้อมูลที่มีอยู่ภายในทวีตนั้นสามารถระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นๆ หรือ (ข) ข้อความที่ถูกทวีตอาจจะถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลที่บุคคลอื่นๆ มีอยู่แล้ว และช่วยให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของคุณหรือคนอื่นได้ หรือ
 3. 6.2.2.3. เราอาจแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ร่วมตอบแบบสำรวจของเรากับบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล เพื่อสร้างแบบจำลองและติดตามประสิทธิผลของแคมเปญ ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้า หรือภาพรวมของธุรกิจ สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เราอาจจะเก็บข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนจากบุคคลอื่นๆ ซึ่งเราอาจจะใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ในส่วนของลูกค้าของเรา และในทางกลับกันลูกค้าของบุคคลอื่นๆ จะมีฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่นๆ จึงอาจเป็นไปได้ว่าบุคคลอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนซึ่งเราส่งไปให้ กับข้อมูลที่บุคคลภายอื่นๆ มีอยู่แล้ว และส่งผลให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ หรือ
 4. 6.2.2.4. เราอาจจะจำกัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้เท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์การรวมข้อมูลของเรากับแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่นๆ โดยชุดข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันในขั้นสุดท้ายจะไม่มีการเปิดเผยตัวตนของบุคคล และไม่มีการเชื่อมโยงกับบุคคลใด
 1. 6.2.3. ถ้าเราดำเนินการซื้อหรือขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ใดๆ (เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับผู้ซื้อหรือผู้ขายในอนาคต)
 2. 6.2.4. ถ้าเราหรือทรัพย์สินทั้งหมดของเรามีการควบรวมโดยบุคคลอื่น ในกรณีเช่นนี้ข้อมูลของคุณจะถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไปด้วย หรือ
 3. 6.2.5. ถ้าเราจำเป็นต้องบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิของเรา ทรัพย์สิน หรือลูกค้าของเรา ฯลฯ
 1. 6.3. นอกเหนือจากที่ได้ระบุไปแล้วข้างต้น เราไม่ให้เช่า ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ ยกเว้นว่าจะได้รับความยินยอมจากคุณเสียก่อน
 1. 6.3.1. ถ้าเราจำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (หรือเราเชื่อได้ว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อเหตุผลบางประการ) หรือที่ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อปกป้องการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 1. 7. เรารักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอย่างไร

 1. 7.1. 1.ข้อมูลของคุณทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่ง milieu เป็นเจ้าของหรือเช่าซื้อไว้ โดยเมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณ เราจะดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเป็นขั้นตอนและเหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งที่มาแปลกปลอม การทำลาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การจัดการ หรือการเปิดเผย โดยเราจะพยายามพัฒนา และปรับปรุงประเด็นด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 2. 7.2. ถ้าคุณมีชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือรายละเอียดการเข้าสู่ระบบที่ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเราได้ คุณต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้งานได้ และต้องเก็บไว้เป็นความลับ ถ้าคุณเชื่อหรือสงสัยว่ามีบุคคลใดทราบถึงรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทาง info-th@mili.eu โดยเร็วที่สุด และโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดการใช้งาน
 3. 7.3. เนื่องด้วยการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตามมาตรฐาน ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลของคุณระหว่างการส่งผ่านมายังแพลตฟอร์ม การส่งผ่านข้อมูลใดๆ เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องยอมรับ
 4. 7.4. ในบางครั้งแพลตฟอร์มของเราอาจจะมีการเชื่อมต่อไปยังบริการอื่นๆ และถ้าคุณเชื่อมต่อไปยังบริการอื่นๆ นั้น โปรดทราบว่าบริการเหล่านั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องบริการ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้น โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการอื่นๆ ให้มั่นใจก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนตัว และโปรดดูข้อกำหนดการใช้งานของเราเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับบริการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

 1. 8. สิทธิของคุณ

 1. 8.1. คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึง หรือยกเลิกความยินยอมสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ โปรดทราบด้วยว่าอาจมีค่าธรรมเนียมในส่วนของต้นทุนค่าบริการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเมื่อมีการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูล และเช่นกันถึงแม้ว่าคุณสามารถร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณจากเราได้ตลอดเวลา เราก็จะสอบถามสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของ milieu ให้อัปเดตข้อมูลของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่คุณจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ ของคุณได้ตลอดทั้งปี
 2. 8.2 คุณมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ความถูกต้อง เพิ่มเติม แก้ไข หรือลบทิ้งเนื้อหาต่างๆ)
 3. 8.3 คุณสามารถยื่นคำร้องขอได้โดยตรงมายัง info-th@mili.eu โดยทาง milieu จะดำเนินการตอบกลับโดยเร็วสำหรับคำร้องขอที่มีเหตุผลสมควรในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการแจ้งเตือนการใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลของคุณ
 1. 9. ข้อสงสัย และข้อเสนอแนะ

 1. 9.1. คำถาม ความคิดเห็น หรือการร้องขอเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปกป้องข้อมูลต่างๆ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถาม และให้การช่วยเหลือ โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 1. 9.1.1. อีเมล info-th@mili.eu
 2. 9.1.2. ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย Milieu Insight Pte. Ltd, อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 เลขที่ 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1. 10. ภาษา

 1. 10.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่างขึ้นในภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของความหมายอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างภาษาที่ถูกแปลไป ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

 1. 11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. 11.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดย milieu ในบางครั้ง และฉบับที่แก้ไขอาจจะถูกประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นให้ถือว่าฉบับเก่าได้ถูกยกเลิก และฉบับแก้ไขได้ถูกนำมาบังคับใช้แล้ว

 1. 11.2. milieu ขอสงวนสิทธิ์ตามการชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด และจะไม่รับผิดในความบกพร่องใดๆ หรือการละเว้นที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว