เหมือนย่อโลกทั้งใบมาไว้ตรงหน้าคุณ

รายละเอียดของผู้บริโภคตามที่คุณต้องการ
มิลยู อินไซต์ (ประเทศไทย) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของผู้บริโภค เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีค่าเหล่านั้น และช่วยให้คุณสามารถวางแผนเพื่อจัดการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เปลี่ยนการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต เป็นการก้าวไปพร้อมกับปัจจุบัน เพราะฐานข้อมูลของเราทำงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏนั้นมีความถูกต้องแม่นยำ และอัปเดตตลอดเวลา
คำถามที่ถูกตอบแล้ว

สร้างภาพจำลองได้ทันที

นิยามความหลากหลายของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มผ่านภาพจำลอง
ฐานข้อมูลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพของเรา จะช่วยให้คุณเห็นภาพลูกค้าของคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างภาพจำลองได้ตรงตามการแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณอย่างถูกต้อง
สร้างภาพจำลองได้ทันที

สะท้อนภาพของผู้บริโภค

ข้อมูลที่ต้องการอยู่เพียงปลายนิ้ว
เข้าถึงคุณลักษณะต่างๆ ของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ ผ่านหน้าจอควบคุมแบบเรียลไทม์
คุณลักษณะของผู้บริโภค
คุณลักษณะของผู้บริโภค
ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์, จิตวิทยา และลักษณะนิสัยในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคคืออะไร?
การบริโภคสินค้า และบริการ
การบริโภคสินค้า และบริการ
ประเภทของสินค้า หรือบริการใดบ้างที่มี, ซื้อมาจากที่ไหน, ความถี่ในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง และมีปริมาณการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน
การบริโภคสื่อต่างๆ
การบริโภคสื่อต่างๆ
สื่อประเภทใดที่ได้รับความสนใจ, ได้รับข้อมูลเหล่านั้นมาจากแหล่งใด และช่องทางใดบ้างที่เป็นที่นิยม
ความสัมพันธ์กับแบรนด์สินค้า และบริการ
ความสัมพันธ์กับแบรนด์สินค้า และบริการ
แบรนด์ใดบ้างที่ชื่นชอบ, แบรนด์ใดบ้างที่พิจารณา หรือตั้งใจจะซื้อ, แบรนด์ใดบ้างที่เป็นสาวก
สะท้อนภาพของผู้บริโภค สะท้อนภาพของผู้บริโภค สะท้อนภาพของผู้บริโภค

ทำไมต้องเปลี่ยน?

ช่วยลดระยะเวลาในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน และกลยุทธ์
ให้คุณได้เข้าถึงกลุ่มของข้อมูลที่มีคุณค่า และประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น

ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค

เข้าถึงข้อมูลทางสถิติของผู้บริโภคนับพันกลุ่มผ่านภาพจำลองได้ตลอดเวลา

ตัวแปรที่หลากหลาย

พุ่งทะยานสู่กุญแจสำคัญของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มผ่านตัวแปรที่หลากหลาย

วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบกุญแจสำคัญของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ง่าย และรวดเร็วผ่านฐานข้อมูลภาพจำลอง

ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

สร้างภาพจำลองในแบบของคุณให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการมากที่สุด

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัย

สัมผัสประสบการณ์ก่อนใคร

ให้เราพาคุณก้าวออกจากกรอบเดิมๆ