← ย้อนกลับ

แชร์ไปยังทวิตเตอร์ แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก แชร์ไปยังลิงกต์อิน
เมื่อความรักเดินมาถึงทางตัน ฝ่ายไหนจะเจ็บมากกว่ากัน