← ย้อนกลับ

แชร์ไปยังทวิตเตอร์ แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก แชร์ไปยังลิงกต์อิน
5 อันดับรัฐมนตรี และ 5 อันดับนโยบายที่ประชาชนถูกใจ และชื่นชอบมากที่สุด