“การขายบริการทางเพศ” ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้กับสังคมไทยเสมอมา ถ้ามองผ่านกรอบศีลธรรมอันดีของบ้านเรา อาจจะมีคนบอกว่า หากอาชีพนี้มันถูกกฎหมายขึ้นมา นี่หรือเมืองพุทธอย่างประเทศไทยของเรา คงมีภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีในสายตาชาวโลกได้เลยนะ แต่ถ้าหากลองแยกเรื่องการขายบริการทางเพศออกจากกรอบนั้น คุณจะพบว่า การขายบริการทางเพศก็เป็นเพียงการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุข เป็นอาชีพบริการอย่างหนึ่งเท่านั้น แล้วคุณอยากรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่อยากให้เรื่องการขายบริการทางเพศนี้ เป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดกฎหมายอย่างไร

จากการสำรวจสมาชิกในครอบครัวมิลยูจำนวน 20,640 คน พบว่า มีมากถึงครึ่งหนึ่งของผู้ชายทั้งหมดเลยทีเดียวที่คิดว่า การขายบริการทางเพศควรเป็นเรื่องถูกกฎหมาย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอยากเรียกร้องสิทธิให้กับผู้ประกอบอาชีพขายบริการนี้ หรือแค่ไม่อยากหลบ ๆ ซ่อน ๆ หากจะซื้อบริการแบบนี้กันนะ ส่วนผู้หญิงเองมีความคิดเห็นที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง โดยมีเพียง 28% เท่านั้นที่คิดว่าควรจะถูกกฎหมาย แต่มีมากถึง 39% ที่คิดว่าการขายบริการทางเพศควรผิดกฎหมายต่อไป และอีก 33% ของผู้หญิงไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า สำหรับประเทศไทยเองบางทีเรื่องนี้มันก็แสดงความเห็นยากนะ มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไป ไม่ได้มีส่วนในการได้หรือเสียผลประโยชน์อะไร ไม่เห็นปัญหาจริง ๆ เลยไม่ได้ทันคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นไปอย่างไรในสังคม สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะทำให้คนส่วนหนึ่งขอเลือกที่จะไม่พูด/ไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่า

อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศประเทศในโลกที่ทำให้เรื่องการขายบริการทางเพศถูกกฎหมายไปแล้ว เช่น ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เยอรมนี แคนาดา เป็นต้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องคอยหลบ ๆ ซ่อน ๆ อีกต่อไป ถึงแม้จะมีรายละเอียดข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ประเทศเหล่านั้นทำให้เรารู้ว่า เรื่องนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ในประเทศที่การขายบริการทางเพศถูกกฎหมายนั้น สามารถได้รับสวัสดิการ บางคนมีเงินหลังเกษียณ และมีสิทธิได้รับการดูแลจากรัฐได้ไม่ต่างจากอาชีพอื่นเลยนะ