ใกล้วันหยุดยาวแบบนี้ มาสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยว่าเป็นอย่างไร?