เมื่อไอดอลเคป๊อปเรียกร้องให้ผู้หญิงทั่วโลกออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้