← ย้อนกลับ

แชร์ไปยังทวิตเตอร์ แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก แชร์ไปยังลิงกต์อิน
คุณคิดอย่างไรกับการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ปี 60)