กิจกรรมที่เด็กๆ มักจะทำ และอยากทำจริงๆ ในช่วงปิดเทอม ตลอดจนความคาดหวังของคนแต่ละช่วงวัยที่มีต่อเด็กๆ