การเป็นคนที่อยู่นอกสายตา หรือการถูกทำเหมือนเป็นคนแปลกหน้าทั้งที่รู้จักกัน