เมื่อกระแสสังคมถกเถียงกันถึงความเหมาะสมของคนที่จะมาเป็นครู อาจารย์ กับการยอมรับของพ่อแม่ที่จะส่งลูกมาเรียน