วิธีการใดที่จะช่วยให้การรณรงค์เพื่องดรับถุงพลาสติกประสบความสำเร็จมากที่สุด