คุณตื่นเต้นมากน้อนแค่ไหน และตั้งใจจะซื้อหรือไม่ ตลอดจนปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจบ้าง