"หน้าตาดี มีรถขับ โทรศัพท์มีกล้อง" หรือ "รูปหล่อ โอนไว จะเอาเท่าไรก็บอกมา" แคปชันเหล่านี้เป็นแคปชันที่ได้ยินบ่อยๆ ในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ถึงแม้ว่าจะเอาไว้ใช้พูดเล่นเป็นมุขตลกขำขัน แต่ในทางกลับกันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมในปัจจุบันให้ความสำคัญกับวัตถุมากขึ้น แล้วถ้าเป็นเรื่องของความรัก คุณสมบัติของคนที่อยากได้มาเป็นแฟน จะยังให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมหรือไม่?

มิลยู อินไซต์ (ประเทศไทย) ได้สำรวจความคิดเห็นในประเด็นที่ว่า "ถ้าเลือกได้...คุณอยากได้แฟนแบบไหน?" โดยจากผลสำรวจพบว่าผู้ชายส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นหลัก ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสถานะทางด้านการเงินของอีกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ชายให้ความสำคัญกับเรื่องอย่างว่าเป็นเรื่องรองลงมาจากเรื่องของรูปร่างหน้าตา ในขณะที่ผู้หญิงให้ความสำคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์ที่อีกฝ่ายมีให้

โดยแบบสำรวจนี้เป็นการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 130,004 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแอปฯ มิลยู เซอร์เวย์ โดยข้อมูลที่ได้นั้นมีการถ่วงน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงถึงประชากรบนโลกออนไลน์ของประเทศไทย ทั้งในแง่ของอายุ และเพศ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสถิติทางประชากรศาสตร์


คนไทยอยากได้แฟนที่เป็นคนดี และให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาด

เมื่อพูดถึงคุณสมบัติของแฟนในอุดมคติที่อยากได้นั้น คนส่วนใหญ่มักมีเกณฑ์ หรือคุณสมบัติพื้นฐานที่ตั้งเอาไว้ในใจ โดยคุณสมบัติที่คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายต่างให้ความสำคัญเหมือนๆ กัน นั่นก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ และความมีอารมณ์ขัน หรือเป็นคนตลกนั่นเอง นอกจากนี้คุณสมบัติอย่างเรื่องของความรักเด็ก ก็เป็นอีกหัวข้อที่ถูกให้ความสำคัญไม่แพ้กัน จากคุณสมบัติข้างต้นที่กล่าวไปนั้น จะเห็นได้ว่าล้วนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างครอบครัว จึงอาจกล่าวได้ว่าจริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่ล้วนคาดหวังในความสัมพันธ์ระยะยาวถึงขั้นการสร้างครอบครัวร่วมกัน มากกว่าการคบกันระยะสั้นเท่านั้น

นอกจากนี้เรื่องของสุขอนามัยก็เป็นอีกเรื่องที่คนส่วนใหญ่ ทั้งผู้หญิง และผู้ชายให้ความสำคัญเช่นกัน โดยเรื่องของความสะอาดนั้น ผู้ชาย (67%) และผู้หญิง (66%) ให้ความสำคัญใกล้เคียงกัน แต่เรื่องของกลิ่นตัวนั้น ผู้หญิงให้ความสำคัญมากกว่าอย่างชัดเจน (76%) เพราะฉะนั้นการรักษาความสะอาด การใช้น้ำหอม หรือสารระงับกลิ่นกายต่างๆ ก่อนไปออกเดทน่าจะเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับหนึ่งในคุณสมบัติของแฟนในอุดมคตินั่นเอง

ผู้ชายอยากได้แฟนสวย และเก่งเรื่องอย่างว่า ส่วนผู้หญิงอยากได้แฟนรวย และมีฐานะมั่นคง

สำหรับผู้ชาย คุณสมบัติสำคัญของแฟนในอุดมคตินั้น จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของรูปร่างหน้าตา หรือลักษณะภายนอกเป็นสำคัญ ในขณะที่ผู้หญิงนั้น จะให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานะทางการเงินเป็นหลัก โดยผู้ชายให้ความสำคัญกับเรื่องของรูปร่างหน้าตา (88%) ตามมาด้วยเก่งเรื่องอย่างว่า (79%) และเรื่องจูบเก่ง (76%) ซึ่งมากกว่าผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของรูปร่างหน้าตา (65%) เก่งเรื่องอย่างว่า (53%) และจูบเก่ง (56%)

ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของแฟนในอุดมคติ โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของสถานะทางการเงิน ฐานะ และความมั่นคงต่างๆ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงิน (83%) และความมั่นคงทางอาชีพ (75%)

จากผลสำรวจที่ได้ข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นวัตถุนิยมในสังคมนั้น ส่งผลอย่างมากต่อค่านิยม ทัศนคติ และมุมมองของคนในสังคมที่มีต่อเรื่องต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของความรัก ที่ในอดีตนั้นคนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจ หรือการเข้ากันได้ระหว่างคนสองคนมากกว่า