เมื่อความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนแปลงไป